CE-information
Egenskaper
Handsken klarar vissa kemikalier
Kemikalier
Handsken är beständig mot värme.
Värmemotståndig
Handsken har skärskydd.
Skärskydd
Handsken är ISO-godkänd mot vibrationer.
Anti-vibration
Handsken är oljebeständig
Oljemotständig
Handskar är tvättbart
Tvättbar
Handsken lämpar sig för precisionsarbeten.
Precisionsarbete
Handsken är vindsäker
Vindsäker
Kyltålig
Handsken har funktion för pekskärmar.
Touchvänlig
Handsken är vatten-resistent.
Vattentålig
Handsken är vattentät och vindtät.
Vädermotståndig
EN-märkningar
EN 1186:2003 Kontakt med Livsmedel
Tested medger att produkten är godkänd för kontakt med livsmedel utan att lämna några rester av ämnen på eller I livsmedel som utgör en hälsorisk.

EN 407:2004 Skydd mot termiska risker, hetta och/eller brand

EGENSKAP/NIVÅ: 1 2 3 4
Antändningsmotstånd glödtid ≤20s inget krav ≤10s ≤120s ≤3s ≤25s ≤2s ≤5s
Kontaktvärme (temperatur & tid) 100°C ≥15s 250°C ≥15s 350°C ≥15s 500°C ≥15s
Konvektionsvärme (gradvis genomträngande) ≥4s   ≥7s   ≥10s   ≥18s  
Strålningsvärme (värmeöverföring) ≥7s   ≥20s   ≥50s   ≥95s  
Smält metall (små droppar, antal) ≥10   >15   >25   >35  
Smält metall (stora droppar järn) 30g   60g   120g   200g  
Om ett ”X” anges avser inte handsken att skydda mot denna risk och har inte testats. Om ”0” anges har handsken testats men inte uppnått värde för lägsta nivån.
EN 420:2003 Allmänna krav för skyddshandskar. Alla PPE-skyddshandskar måste uppfylla kraven i denna standard. Standarden omfattar områden som: Design och utformning
EN 374:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer Denna standard specificerar handskars förmåga att fungera som en barriär mot kemikalier och/eller mikroorganismer. Standarden består av tre delar: Del 1: Mekanisk och fysisk integritet (enligt EN 388:2003) Del 2: Motstånd mot penetrering (EN 374-2:2003) Del 3: Motstånd mot penetrering av kemikalier (EN 374-3:2003) Genombrottstid Genombrottstid är den tid som det tar för en potentiellt farlig kemikalie att tränga igenom handskmaterialet och nå insidan av handsken. Genombrottstiden fastställs genom att man applicerar en potentiellt farlig kemikalie på handsken och mäter hur lång tid det tar innan kemikalien tränger igenom. Detta ger en indikation om hur länge en handske kan användas med en viss kemikalie. PRESTANDANIVÅ 1 2 3 4 5 6 Uppmätt genombrottstid (min) >10 >30 >60 >120 >240 >480 Fullständigt kemikalieskydd EN374-3 A B C Piktogrammet för ”kemikalieresistent” handske måste följas av en tresiffrig kod. För att handskarna ska kunna certifieras som ”kemikalieresistenta” måste de minst uppfylla kraven för nivå 2 (genombrottstid på mer än 30 minuter) mot minst tre kemikalier från en lista med tolv definierade standardkemikalier. Kemikalielista Kodbokstav Kemikalier CAS-nr Klassificering A Metanol 67-56-1 Primär alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonnitril 75-05-8 Nitrilblandning D Diklormetan 75-09-2 Klorinerad paraffin E Koldisulfid 75-15-0 Svavel innehållande organisk förening F Toluen 108-88-3 Aromatiskt kolväte G Dietylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk och eterförening I Etylacetat 141-78-6 Ester J n-Heptan 142-82-5 Mättat kolväte K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 Oorganisk bas L Svavelsyra 96 % 7664-93-9 Oorganisk syra Lågt kemikalieskydd EN374-3 Piktogrammet ”Begränsat kemikalieskydd” används för handskar som inte uppnår en genombrottstid på minst 30 minuter mot minst tre kemikalier, men som klarar penetrationstestet. EN 388 A...L 1...6 Fullständigt kemikalieskydd A _ _ L Bokstavskod, refererar till den kemikalie som blivit testad. 1 _ _ 6 Nummerkod, refererar till genombrottstid. EN 388 A...L 1...6 Lågt kemikalieskydd A _ _ L Det krävs ingen referens till test och resultat. 1 _ _ 6

Klassning: EN 388:2016 A B C D E P
EGENSKAP 1 2 3 4 5
A: Nötningsmotstånd (Antal cykler) 100   500   2000   8000   –    –
B: Skärbeständighet (Coupe-test) (Faktor) 1,2   2,5   5,0   10,0   20,0    –
C: Rivhållfasthet (Newton) 10   25   50   75   –    –
D: Punkteringsmotstånd (Newton) 20   60   100   150   –    –
 E: Skärbeständighet A B C D E F
 (TDM-test) (Newton) 2  5  10  15  22   30
F: Stötskyddsegenskaper Godkänt (P) eller Icke Godkänt

Material
Bomullsmaterial
Bomull
Hjortskinn
Hjort
Jeansmaterial/Bomull
Denim
Neopren
Neopren
Buffelskinn
Buffel
Latex
Latex
Lycra
Lycra
Fårskinn
Får
Nötskinn
Nöt
PVC-gummi
PVC
Getskinn
Get
Vinylgummi
Vinyl
Svinläder
Svinspalt
Nitril
Nitril
Pu-material
PU
Clarino-material
Clarino

CE-kategorier
CE kategori 1 För arbeten med låg risk, såsom mekaniska arbeten.
CE kategori 2 För arbeten med medelhög-risk, såsom svetsning.
CE-kategori 3 För arbeten med hög risk, så som arbete med kemikalier eller radioaktiva medel.