GD47(GL642), VINYL PUDRADE

CE kategori 1 För arbeten med låg risk, såsom mekaniska arbeten.
Handsken lämpar sig för precisionsarbeten.
EN 1186:2003 Kontakt med Livsmedel
Tested medger att produkten är godkänd för kontakt med livsmedel utan att lämna några rester av ämnen på eller I livsmedel som utgör en hälsorisk.
EN 420:2003 Allmänna krav för skyddshandskar. Alla PPE-skyddshandskar måste uppfylla kraven i denna standard. Standarden omfattar områden som: Design och utformning Handskarna ska ge högsta möjliga skydd för det tänkta användningsområdet. Produktsäkerhet Handsken ska inte kunna skada användaren. Handskarnas pH-värde ska vara mellan 3,5 och 9,5. Krom VI-halten får inte överskrida < 3 mg/kg. Latexhandskar ska testas med avseende på proteininnehåll enligt EN 455-3. Handskar som är utformade för att minska risken för elektrostatiska urladdningar ska testas enligt EN 1149 för elektrostatiska egenskaper. Storlek Handskarna skall även hålla en viss storlek reglerad enligt mått och standardvärde. Allmänna krav för användarinstruktioner måste inkludera : Tillverkarens eller återförsäljarens namn och adress; Handskens beteckning; Tillgängliga storlekar; CE-märkning; Skötsel- och förvaringsanvisningar; Instruktioner och användningsbegränsningar; Namn på och adress till anmält organ som har godkänt produkten.
Vinylgummi
100 st/frp
Artikelnr: 5862

Lättpudrade vinylhandskar avsedda att underlätta påtagning och som absorberar svett. Den mjuka vinylen ger ökad komfort och är mer flexibel och bekväm att använda.

Du gillar kanske också…